ERP תפנית

  • תפנית הינה פלטפורמת ERP , אשר פותחה בישראל על ידי חטיבת מערכות עסקיות במטריקס.
  • תפנית מטפלת בכל התהליכים העסקיים בארגון.
  • תפנית מאפשרת לשלב את כלל הנתונים למערכת אחת אחידה ובראייה ממוקדת לקוח.
  • עוד על תפנית ERP
    עוד על מטריקס

מערכות ופתרונות

לקוחות

תפנית פועלת בלמעלה מ 350 חברות בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

לקוחות תפנית

? למה תפנית

  • מודעות לאיכות ומצוינות
  • צוות תמיכה ייעודי בלקוחות
  • השקעה במחקר ובפיתוח
  • יישום מהיר ויעיל של הפתרון בארגון ללא סיכונים